اصول و نحوه تنظیم سند حسابداری

زمانی که یک یا چند رویداد مالی که در مؤسسه رخ می دهد یک سند حسابداری یا برگه حسابداری تهیه می شود. در این صورت سند حسابداری یا برگه حسابداری، سندی است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی بیان می شود.در  ماده نه «آئین نامهٔ تحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک مادهٔ ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم» سند حسابداری را چنین بیان  می کند:

 سند حسابداری عبارت است  از نوشته ای که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که بر حسب مورد بدهکار یا بستان کار گردیده تجزیه میشوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.

در ضمن همانطور که در مطالب قابل بیان گردید،سند حسابداری با توجه به اسناد مثبته صادر می شود.

اسناد حسابداری به شکل های مختلفی طراحی می شود که یک نمونه جامع ومعمولی از آن در شکل زیر ارائه شده است.

سند حسابداری
سند حسابداری

و در اینجا چند نمونه از سند های حسابداری را که به صورت شکل توضیح داده شده است را مشاهده می کنید .

سند حسابداری
سند حسابداری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *