تعریف بدهی ها و سرمایه در حسابداری

بدهی و دارایی در حسابداری
بدهی و دارایی در حسابداری

در این مطلب به تعریف مختصری از بدهی ها  و دارایی ها که جزء عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری هستند می پردازیم .

بدهی ها: تعهد هایی هستند که شرکت  یا موسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و معاملات و رویداد هایی  هستند که در گذشته ناشی شده است و باید از طریق پرداخت پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت با انتقال سایر اقلام دارایی تسویه شوند، بدهی نامیده می شود. بدهی ها معمولا با خرید نسیه دارایی ها، گرفتن وام ها، برقراری مالیات و ایراد خسارت به اشخاص به وجود می آید. در واقعیت بدهی، مطالبات اشخاص از مؤسسه می باشد.

اجزای اصلی بدهی را می توان در موارد زیر برشمرد

حساب های پرداختنی : بدهی های شرکت به اشخاص را که در قبال  آن چک، سفته با برات به اشخاص داده نشده باشد، حساب های پرداختنی می گویند.

اسناد پرداختنی: بدهی هایی را که شرکت در قبال  آن چک، سفته با برات به اشخاص طلبکار داده است، اسناد پرداختنی میگویند. در صورتی که زمان پرداخت اسناد پرداختنی از تاریخ تنظیم ترازنامه یک سال یا کمتر باشد در اسناد پرداختی کوتاه مدت و در صورتی که سر رسید آنها یک سال بیشتر باشد در اسناد پرداختنی بلند مدت طبقه بندی می شود.

وام پرداختنی: وجهی  را که شرکت از بانک ها و مؤسسات مالی و یا سایر افراد دریافت کرده است و موظف هستند آن را، ظرف زمان مشخصی به صورت اقساط با یک جا بازپرداخت کند، وام پرداختنی می گویند.

پیش دریافت: زمانی که موسسه یا شرکت قبل از تحویل دادن کالا یا ارائه خدمات به اشخاص مبلغی از آنها دریافت کند، به آن پیش دریافت می گویند.

سرمایه: در علم حسابداری عبارت است از حق مالی مالک یا مالکان یک مؤسسه نسبت به دارایی های موسسه ، و در هر زمان با کم کردن  بدهی های یک مؤسسه از دارایی های آن، مبلغ سرمایه به دست میآید.

به عبارت دیگرسرمایه مؤسسه عمدتاً ناشی از آورده نقدی و یا غیر نقدی مالک (یا مالکان) در زمان تشکیل مؤسسه و پس از آن است. آورده نقدی مالک شامل وجه نقدی است که مالک (یا مالکان) در مؤسسه سرمایه گذاری می کند و آورده غیر نقدی شامل دارایی های غیر از وجه نقد است که مالک (یا مالکان) به عنوان سرمایه وارد مؤسسه می نماید.

سرمایه گذاری مجدد: اگر مالکان پس از تشکیل مؤسسه مبالغی را به صورت نقد و یا غیر نقد به دارایی های  مؤسسه اضافه کنند ، به آن سرمایه گذاری مجدد میگویند.

نرم افزار حسابداری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *