تعریف حسابداری و مفهوم حسابداری

تعریف حسابداری و مفهوم حسابداری
تعریف حسابداری و مفهوم حسابداری

تعاریف مختلفی از حسابداری ارائه شده است  در باره علم حسابداری باید گفت درواقع حسابداری علمی است که موضوعش فهم رویداد های  مالی و به اعداد تبدیل کردن این ر‏ویدادهاست . در زمان های قبل عموماً حسابداری را فن شناسایی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند. اما در تعاریف امروزی ، حسابداری را یک سیستم اطلاعاتی میدانند. از این نظر حسابداری را می توان چنین تعریف کرد:

حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسائی، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی، اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد.

و در صورت ساده تر می توان گفت حسابداری یک سیستم است که در آن مراحل  جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در مدل و شکل های خاص صورت می گیرد تا استفاده کنندگان درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانک ها ، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

دریک سیستم اطلاعاتی حسابداری ورودی آن ، رویدادهای مالی است که با انجام عملیات حسابداری بر روی آنها (پردازش ) گزارشهای مالی مورد نیاز به عنوان خروجی سیستم تهیه می شود و در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی  قرار میگیرد. گزارشگری های مالی محصول و هدف  نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری است. در بیان  ساده هرگونه گزارشی که از سیستم اطلاعاتی حسابداری استخراج شود، گزارش مالی نامیده می شود. مهمترین قسمت گزارش های مالی صورت های مالی هستند که در پایان هر سال مالی تهیه می شود که در مطالب آینده به صورت مفصل آنرا شرح خواهیم داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *