حسابداری و استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
استفاده کنندگان اطلاعات حسابدازی

 استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اشخاص و موسساتی هستند که برای تصمیم گیری و قضاوت آگاهانه علاقه هستند گزارشها و صورت های اساسی حسابداری را دریافت کنند و مورد استفاده قرار دهند. افراد استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند و به طور کلی آنها را میتوان به دو دسته استفاده کنندگان درون سازمانی و استفاده کنندگان برون سازمانی، تقسیم کرد۔

استفاده کنندگان درون سازمانی:

استفاده کنندگان درون سازمانی شامل مدیران اجرایی است که اطلاعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم گیریهای لازم درباره عملیات مؤسسه، مورد استفاده قرار می دهند. با بزرگ شدن مؤسسات، نظارت مستقیم مدیران بر فعالیت زیر مجموعه های سازمانی، مشکل و حتی غیرممکن گردیده است. از این رو مدیران ناچار هستند به منظور ارزیابی نتایج عملیات و وضعیت مالی به گزارش های مالی اتکا نمایند. گزارشهایی که استفاده کنندگان یا تصمیم گیرندگان درون سازمانی مورد استفاده قرار می دهند، معمولا دربرگیرنده جزئیات مسائل میباشد. این گزارشها به طور معمول ، محصول سیستمهای حسابداری بهای تمام شدہ و حسابداری مدیریت است۔

استفاده کنندگان برون سازمانی:

استفاده کنندگان برون سازمانی شامل طیف وسیعی است که از جمله آنها می توان سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، بستان کاران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، تحلیلگران مالی و اقتصادی، اتحادیه های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولتی را نام برد. هر کدام از تصمیم گیرندگان برون سازمانی، اطلاعات حسابداری را برای مقاصد خاصی مورد استفاده قرار می دهند.

نیازهای اطلاعاتی این دسته را گزارشهای برون سازمانی که توسط سیستم حسابداری مالی تهیه می شود، تأمین می نماید. از آنجا که این دسته از استفاده کنندگان به اطلاعات حسابداری دسترسی مستقیم ندارند، نهادهای قانونی و انجمن های حرفه حسابداری جهت حمایت از منافع آنها، ضوابط و مقررات حسابداری مالی را با دقت فراوان وضع می نمایند. این ضوابط و مقررات معمولا در قالب استانداردهای حسابداری و سایر قوانین و مقررات مالی ارائه میگردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *