دوره مالی و رویداد مالی در حسابداری

دوره مالی
دوره مالی

دوره مالی

نتایج  نهایی و واقعی عملیات مؤسسه را، به طور دقیق و قطعی، فقط در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش دارایی ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها، می توان تعیین کرد. اما استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نمی توانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان صبر کنند. بنابراین عمر طولانی یک مؤسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاهتر (معمولاً یکساله) تقسیم می شود و برای هر دوره گزارش های مالی جداگانه ای ارائه میگردد. به این دوره های زمانی اصطلاحاً دوره مالی حسابداری می گویند. هر دوره مالی را که برابر یک سال کامل رسمی هر کشور باشد با سال مالی میگویند.

فعالیت مالی (رویداد مالی)

همانطور که قبلاً بیان گردید، فعالیتهای مالی یا رویدادهای مالی، فعالیت ها یا رویداد هایی هستند که در هریک از عناصر  معادله اساسی حسابداری تاثیر داشته باشد . در حسابداری، تبحر در شناسایی رویدادهای مالی از سایر رویدادها و همچنین تعیین اثرات رویدادهای مالی بر عناصر معادله اساسی حسابداری، یعنی داراییها، بدهی ها و سرمایه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در ادامه بحث به چند رویداد اشاره می شود و مالی یا غیر مالی بودن آنها و همجنین اثر آنها بر معادله اساسی حسابداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ضمنا با توجه به این که شناخت رویدادهای مالی مستلزم درک درست مفاهیم دارایی، بدهی و سرمایه است،.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *