معادله اساسی حسابداری

معادله حسابداری
معادله حسابداری

حسابداری هم مثل سایر علم ها دارای اصطلاح های مخصوص خود است. شناخت این اصطلاحات، شرط لازم برای یادگیری  درست و صحیح  دانش حسابداری است. درک کامل و درست اصطلاحات حسابداری  مستلزم تحصیلات در سطح بالا و تخصصی در رشته حسابداری است اما در ابتدای کار شناخت مختصر این اصطلاحات بسیار مفید و ضروری است .بنابراین در ادامه این مطلب، چند مورد از اصطلاحات اصلی حسابداری معرفی خواهیم کرد.

معادله اساسی حسابداری

تصور  کنید  شما قصد شروع فعالیتی را دارید و برای این فعالیت  ۵۰۰۰۰۰۰ ریال پول  نقد که  از خودتان است  را برای این کار در نظر میگیرید . برای اینکه تصور می کنید که این مبلغ برای انجام فعالیت مورد نظر کافی نیست، مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال نیز به صورت قرض یا وام دریافت می کنید. اگر فعالیت های فوق را برای  یک مؤسسه یا شرکت ارائه کرده باشید، در زمان حال کل وجه نقدی که در اختیار شرکت شماست برابر است با :

۱۴۰۰۰۰۰۰=۹۰۰۰۰۰۰ + ۵۰۰۰۰۰۰

 

در اصلاحات  حسابداری، ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال فوق را دارایی، ۹۰۰۰۰۰۰ ریال را بدهی و ۵۰۰۰۰۰۰ریال را سرمایه می گویند. بنابراین اگر  به معادله بالا توجه کنید خواهید دید که رابطه زیر برقرار خواهد  بود:

داراییها = بدهی ها + سرمایه

 

در علم حسابداری، معادله بالا همیشه برقرار است و به آن معادله اساسی حسابداری میگویند. معادله اساسی حسابداری، پایه و اساس  و شالوده سیستم حسابداری دو طرفه را برقرار می کند. بر پایه ی  معادله اساسی حسابداری می توان هر یک از عملیات مالی و رویداد هایی  که دارای اثر مالی دارند را تجزیه و تحلیل و آثار آن را بر هر یک از عناصر معادله تعیین نمود.

همان گونه که در معادله اساسی حسابداری دیده می شود، داراییها، بدهی ها و سرمایه، عضو اصلی معادله اساسی حسابداری هستند. این اصطلاحات در مقالات دیگر وضیح داده می شوند.

دانلود نرم افزار حسابداری رایگان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *