نقش حسابدار در توسعه پایدار

حسابدار نقش مهمی در توسعه های پایدار دارد. در دو قرن پیش جایگاه متفاوتی از حسابدار نسبت به جایگاه امروزی در مسائل مختلفی اجتماعی و اقتصادی مد نظر بوده است . در دو قرن گذشته، تصوری بود که محیط پیرامون، کلاً تحت  یک عامل بیرونی و تنها برای انسان در نظر گرفته می شد. در این دیدگاه تخریب طبیعت توسط انسان امری کاملاً بدیهی بوده است یعنی انسان ها بواسطه این روحیه خود را برتر از طبیعت می دانستند . اما امروزه بخاطر سرعت تخریب منابع طبیعی از جمله جنگلها، رودخانه های طبیعی، خاک، هوا و… توسعه پایدار مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته است.

توسعه پایدار یعنی اینکه انسان برای آسایش خود نباید از منابع طبیعی طوری استفاده کند که به  آنها آسیب برسد  . اگر قرار است که جاده ای ساخته شود فقط به فکر هزینه نباشند و مواردی را پیش بینی کنند که اگر به واسطه احداث جاده اکو سیستم محیطی به هم می خورد به مراتب هزینه بسیار بالاتری در مرور زمان به انسان ها وارد می کندو… .

تمام موارد گفته شده هزینه هایی را در بر دارد که حسابدار میتواند آنها را تحت عنوان حسابداری محیط زیست محاسبه کرده، برای تصمیم گیرندگان کالان کشورها ارائه دهد و از این رهگذر، جلوی تخریب منابع را بگیرد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *