واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت

واحد های اقتصادی از نظر نوع مالکیت
واحد های اقتصادی از نظر نوع مالکیت

همانطور که در مطلب قبل گفته شد در حسابداری واحد های اقتصادی را از نظر نوع فعالیت و از نظر نوع مالکیت طبقه بندی می کنند

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت

واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت را در ۳ گروه می توان تقسیم بندی کرد:

 الف) مؤسسات بخش عمومی

مؤسساتی را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت، نهادها و سازمانهای دولتی یا شهرداری ها هستند «مؤسسات بخش عمومی» میگویند.

ب) مؤسسات بخش تعاونی

واحد هایی را که توسط عده ای از افراد حقیقی و یا حقوقی برای رفع نیاز های مشترک و بهبود وضع مالیاعضاء از طریق خود یاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده اند و در مالکیت اعضا هستند «مؤسسات بخش تعاونی» می گویند. از جمله این مؤسسات می توان به شرکت های تعاونی روستایی، شرکت های تعاونی مصرف کارکنان سازمان ها و شرکت ها و همچنین شرکت های تعاونی مسکن اشاره نمود.

ج) مؤسسات بخش خصوصی

کلیه  واحد هایی که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند مؤسسات بخش خصوصی نامیده می شوند. از جمله این مؤسسات می توان فروشگاه ها،اصناف و واحد های تولیدی متعلق به افراد جامعه را نام برد که متعلق به بخشی عمومی و تعاونی نیستند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *