نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)

CRM – Customer Relation Management

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یا به انگلیسی CRM به نرم افزاری گفته می شود که فرایند ارتباط با مشتریان شرکت، سازمان، و یا مغازه را مدیریت می کند