نرم افزار حسابداری رایگان

دانلود رایگان نرم افزار حسابداری زرین حساب

نرم افزار حسابداری رایگان
نرم افزار حسابداری رایگان

نسخه رایگان نرم افزار زرین حساب تمامی قابلیت های یک نرم افزار حسابداری را دارد و هیچگونه محدودیتی در مدت زمان استفاده از برنامه ویا امکانات نرم افزار وجود ندارد تنها تفاوت نسخه رایگان نرم افزار با نسخه اصلی در تعداد عملیات حسابداری است که در نسخه رایگان نرم افزار حسابداری درماه اول نامحدود و درماه های دیگر هرماه ۱۵۰ عملیات حسابداری قابل ثبت است.

کاربرانی که از نسخه رایگان نرم افزار حسابداری ما استفاده می کنند می توانند با پرداخت اشتراک ماهیانه ۱۰ هزارتومان به نسخه اصلی ارتقاء بدهند و بدون محدودیت از امکانات نرم افزار استفاده کنند.

کاربران عزیز توجه کنند که در نسخه رایگان نرم افزار این نرم افزار حسابداری خدمات پشتیبانی به صورت نامحدود ارائه می شود.

برای دانلود نرم افزار حسابداری زرین حساب می توانید به صفحه اصلی سایت یا صفحه دانلود مراجعه کنید